Kategoriarkiv: bymidte

Ny Bymidte i Årslev/Sdr.Nærå

HOLSCHER NORDBERG VINDER BYMIDTE I ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ

Illustration: Holscher Nordberg Architecture .

Team Holscher Nordberg Architecture and Planning, Sted By- og Landskabsarkitekter, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og Birgit Paludan skaber ny bymidte i forstad til Odense.

Team Holscher Nordberg Architecture and Planning, Sted By- og Landskabsarkitekter, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og Birgit Paludan er netop kåret som vinder af konkurrencen om Årslevs/Sdr. Nærås bymidte og et nyt boligområde syd for byen, skriver Holscher Nordberg Architecture i en pressemeddelelse.

Vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om udviklingen af Årslev/Sdr. Nærås bymidte peger på stærke fællesskaber og nye samarbejder på tværs af private og offentlige instanser, som vejen frem til en ny type forstadsbymidte, fremgår det videre i pressemeddelelsen.

Synergi med det eksisterende
Årslev Sdr. Nærå er en forstad til Odense, et levende og mangfoldigt eksisterende samfund med masser af tilbud. Bymidtens eksisterende liv har Polymeren som katalysator. Polymeren er et velfungerende iværksætter- og kulturcenter beliggende i den tidligere Fynske Spilfabrik. Her har Årslevs borgere og Faaborg-Midtfyns Kommune udviklet et helt unikt kulturelt fællesskab for kulturelle- og sociale møder. Med inspiration i Polymeren leger vinderforslaget med idéen om byen som en fabrik og fabrikken som en by, og foreslår en stærk fortættet bymidte, hvor den fysiske planlægning understøtter og styrker muligheden for, at alle små og store tandhjul i form af blandt andet foreninger, skole, bibliotek, ungdomsklub, idrætshal, genbrugsstation og erhverv i fællesskab får det hele til at dreje rundt og skaber en levende bymidte.

– Over hele landet er bymidter under forandring. Det traditionelle handelsliv svinder ind, og der er behov for at gå anderledes til værks i den måde, vi tænker, forstår og udvikler bymidter på. Det gælder også i en forstadsby som Årslev/Sdr. Nærå. Det handler i høj grad om at gå stedsspecifikt til værks og se på de konkrete muligheder og potentialer, de enkelte bymidter rummer. I Årslev/Sdr. Nærå er det altoverskyggende potentiale bymidtens industrielle bygninger og de stærke interesse- og foreningsfællesskaber, der er opstået i disse rammer, siger partner Rosa Siri Lund fra STED By- og Landskabsarkitekter.

I projektet er mobiliteten blevet brugt aktivt til at understøtte og koncentrere bylivet i den nye bymidte. ”Alle ”veje” føres til og igennem bymidten uanset, om man kommer som fodgænger, cyklist, bilist eller passager i den kollektive trafik. Hermed bliver bymidten et livsgenerende knudepunkt og byrum, som vil kunne fungere som værdiskabende og robust katalysator for byudviklingen over tid”, siger partner Filip Zibrandtsen fra Urban Creators.

Projektet peger samtidig på vigtigheden af, at den fysiske planlægning fokuserer på udviklingsprocessen fremfor et ukendt slutmål.

– I udarbejdelsen af dette projekt har det været essentielt at skabe en robust og fleksibel udviklingsplan, der ikke er afhængig af specifikke udbygningsfaser, og som rummer en stor fleksibilitet for de enkelte bygningers funktioner, foreslåede placering og størrelser. Byudvikling er en dynamisk størrelse, og vi tror på, at Årslev/Sdr. Nærås fremtidige bymidte opstår i spændingsfeltet mellem en planlægning, der går oppefra og ned og nedefra og op. Her skal de eksisterende stærke fællesskaber understøttes, så nye fællesskaber og samarbejder på tværs af private og offentlige instanser løfte i flok og drive udviklingen, og enkle bystrategiske greb skal åbne op for en alsidig brugerdrevet fremdrift af bymidten, siger Jakob Madsen, arkitekt fra Holscher Nordberg Architecture and Planning og teamets projektleder.

Det går over i historien
Medlem af dommerpanelet Jan Christiansen, arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Københavns Kommune mener, at det går over i historien.

– Det bliver en bymidte, vi ikke ser andre steder i byer på den her størrelse. Den formår på en gang at holde fast i og dyrke det nære, samtidig med at den har et meget moderne udtryk. Projektet skaber samtidig en spændende kontrast mellem det idylliske fynske landskab og den urbane bymidte, siger Jan Christiansen.