Om Fyns Søland

Om Fyns Søland

Fyns Søland er Landsbyklyngen for området omkring Tarup-Davinde I/S. Her er 16 landsbyer en del af samarbejdet på tværs af kommunegrænsen mellem Odense og Faaborg-Midtfyn. De 3 af landsbyerne hører således under Odense og de resterende er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn (landsbyerne kan ses her).

Organiseringen af Fyns Søland

Fyns Søland er organiseret i en styregruppe, som består af 13 borgere, 2 kommunale folk fra henholdsvis Odense og Faaborg-Midtfyn kommune, samt en midlertidige klyngekonsulent. Styregruppen har pt. konstitueret sig med formand.

Styregruppens medlemmer er repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper, hvor de har direkte kontakt og ledelses ansvar overfor de frivillige i den arbejdsgruppe de er repræsenteret i. Ved sommerferiens afslutning 2018 er den første arbejdsgruppe blevet etableret. Denne arbejdsgruppe skal varetage Fyns Sølands kommunikation på de sociale medier og hjemmeside.

I efteråret 2018 påbegyndes der en større involvering af frivillige, hvorved der etableres arbejdsgrupper på tværs af Fyns Sølands arbejdsområder. I forbindelse med arbejdsområderne vil der blive arbejdet strategisk, praktisk, kommunikativ og der vil blive etableret samarbejdsaftaler med organisationerne i området.

Medlemmer fra styregruppen deltager primo marts 2019 i event i Århus, hvor det netværkes med andre landsbyklynger i Danmark.