Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd

Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd

Om Årslev/Sdr.Nærå Lokalråd
Lokalrådet dækker områderne: Årslev, Sdr. Nærå og Tarup

Årslev Lokalråd er ikke noget du skal melde dig ind i. Du er allerede medlem i og med du bor i Årslev/Sdr.Nærå. Lokalrådet blev oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen og er et af de 26 lokalråd, der er i vores kommune. I vedtægterne står følgende:

§ 2. Lokalrådets formål og funktion.
Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Årslev og Sdr. Nærå sogne.
Lokalrådets formål er endvidere at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske værdier.
Lokalrådet skal således være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er Lokalrådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.

Stk. 2. Lokalrådet skal fungere som kontaktled til andre lokalråd, Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v.

Man skal ikke betale kontingent for at være med, men alle borgere inviteres hvert år til Lokalrådets årsmøde, hvor årets arbejde drøftes, og der er valg til bestyrelsen. Alle borgere er altid velkomne til at henvende sig til Lokalrådets bestyrelse, hvis der er emner, der skal tages op i vores område.