Seneste nyt

På denne side vil der løbende blive lagt informationer om, hvad der arbejdes med i styregruppen:

Lørdag den 2. marts 2019 Remisen, Godsbanen Århus

Del 1 Om dét, vi har opnået sammen
12.30 Velkommen v. Carsten Blomberg, DGI
12.35 Landsbyklynger – en ny bevægelse v. Stine Lea Jacobi, Realdania
12.50 Netværk mellem klyngerne

Del 2 Næste kapital
13.30 Ny pulje til fysiske projekter v. Jens Øyås Møller, LOA, og Simon Harboe, Realdania
13.50 Knudepunktet i Knebel v. Grith Mortensen, Mols i Udvikling
14.05 Fra gammelt klubhus til de unges mødested v. Eske Bruun, Kondens Arkitekter
14.20 Spørgsmål
14.30 Kaffe & kage

Del 3 Fællesskab og fyraftensøl
15.00 Konsulenten rejser – hvad nu? v. Carsten Blomberg, DGI
15.15 Fællesskabet fremad v. Esben Danielsen, LOA
15.45 Fyraftensøl og tapas
17.00 Vi lukker og slukker