Ore Bylaug

Foreningens navn er:

Ore Bylaug. Dens hjemsted er Ore, Sdr. Nærå Sogn på Fyn

Foreningens formål er

1. at arbejde for bevarelse, fornyelse og forskønnelse af landsbyen Ore

2. at medvirke til vedligeholdelsen af byens centralt beliggende gadekær med henblik på at sikre en god biodiversitet og en god vandgennemstrømning.

3. at etablere et samlingssted med f.eks. borde og bænke, grille, legeredskaber som kan benyttes af beboere og andre, da Hestehavevej ligger på margueritruten.

4. at støtte ejere af arealer og ejendomme gennem aktiv indsats

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der har geografisk tilknytning til Ore. Ligeledes kan der optages medlemmer, som har interesse for foreningens formål og ønsker at deltage aktivt i dens aktiviteter. Ethvert medlem modtager et eksemplar af foreningens vedtægter ved indmeldelse. Medlemskabet er personligt.

Kontingent

Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling og gælder for det følgende kalenderår. Det årlige kontingent på 100 kr. opkræves i januar og dækker kalenderåret. Indmeldelse sker ved henvendelse til kasseren på: ore.bylaug@gmail.com