Rolfstedarkivet

Rolfstedarkivet

RSLF blev stiftet på Rolfsted Skole i 1980 på initiativ af Rolfsted Sogns Borgerforening. Denne forening ophørte i 1999.
Det lokalhistoriske indsamlingsarbejde foregår i Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Det har til huse på 1.sal i Ferritslev Fritidshus på Ørbækvej 916 A. 5863 Ferritslev

Vi har åbent onsdag i lige uger fra 16 – 17 og efter aftale med arkivleder Arne B. Pedersen på tlf. 65 98 12 74.
Lukket i juli og august og i skoleferier.