Markhuset Ore

Markhuset Ore

NYT – NYT – NYT
Indbetal på MobilePay: 39375
Indbetal års kontingentet via mobilepay.
Foreningen til Markhusets bevarelse har afholdt Generalforsamling
søndag d. 17.06. 2018 kl. 14:00 v/Markhuset
Seneste nyt – 26/06/2018.
Omkring 50 personer var mødt frem, da der søndag var generalforsamling i Foreningen til Markhusets bevarelse.
Kort inden mødets start, måtte forsamlingen flytte væk fra området ved det lille markhus på Ore Mark, over til Claus Christensens nærliggende kornlade på grund af regnvejr.
På mødet var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Uffe Knudsen og Peter Sikora, genvalg til suppleanterne Frank Karl og Susanne Berner og til revisor Mogens Rasmussen og revisorsuppleant Gyntha Agger.
Efter den officielle del af mødet var overstået, blev der brugt tid på at drøfte muligheder for at få flere medlemmer i foreningen.
Sidste års overskud var beskedent på godt 1.100 kroner.
Der er brug for flere medlemmer, som kan bidrage til fremtidig vedligeholdelse af huset. En af de største udgiftsposter engang i fremtiden bliver stråtaget, som skal udskiftes.
Det koster 50 kroner per husstand at være medlem og dermed være med til at støtte det lille markhus, der i gamle dage blev benyttet som frokoststue af markarbejdere. Indmeldelse sker ved at indbetale på foreningens konto 0828 0002635658, huske at anføre navn/adresse.
Traditionen tro sluttede generalforsamlingen med en hyggelig frokost.
I år blev der serveret pølsebord fra Spar i Sdr. Nærå, nyrøget rygeost fra Willy Knudsen og brød fra Sdr. Nærå Bageri.
Medlemsskab
Nu er det muligt at betale medlemsbidrag til “Foreningen til markhusets bevarelse”.
50,- kr. årligt , via netbank – reg. nr.: 0828 kontonummer: 0002635658 – husk navn/adresse på indbetalingen.
Husk det årlige møde i foreningen. Altid 3. søndag i juni.