Præsentation af Fyns Søland´s formand af styregruppen

Præsentation af Fyns Søland´s formand af styregruppen

På mødet i Fyns Søland den 19/11-18 blev der valgt en formand, som for fremtiden er Fyns Sølands ansigt udadtil. Den valgte formand er Liselotte Balling Klausen, som kommer til at varetage kontakten med medierne, samt stå for at repræsentere Fyns Søland ved forskellige arrangementer i området. Her tænkes både på egne arrangementer, men også de forskellige foreningers, virksomheders, skolers, institutioners og andre organisationstypers arrangementer.

Hvorfor har Liselotte valgt at indgå i Fyns Søland?

Liselotte valgte at melde sig til arbejdet med Fyns Søland for at være med til at præge og skabe udvikling i området. Målet er, at der kommer et mere løsningsorienteret fokus ind i området, så der skabes et område i vækst, til gavn for børnene og fremtidige tilflyttere. Der er ønske om, at naturen indgår som et væsentlig element i livet i Fyns Søland, og skaber grobund for den videre udvikling. Det ønskes endvidere, at der skabes nye attraktive muligheder for tilflyttere, børnefamilier og unge, samt de nuværende understøttes. Således at borgene og erhvervslivet kan få opfyldt deres behov.

En udviklingsorienteret formand

Liselotte ønsker at arbejde for at understøtte foreningslivet, virksomhederne, NGO´erne og andre fast & løst orienterede organisationer i Fyns Søland’s område. Dette for at tiltrække flere interessenter til Fyns Søland, som kan gøre brug af vores kompetencer i deres organisations- & personlighedsudvikling, således at vi kan opleve en øget vækst. Her tænker Liselotte, at Fyns Søland kan byde ind med at arrangere forskellige events, såsom musik aftener og festivaler. Dette for, at skabe et miljø for de yngre generationer, som samtidigt kan skabe grundlaget for Fyns Søland med lokal udvikling.

Hvem er Liselotte?

Liselotte arbejder til dagligt som sygeplejerske på Svendborg sygehus, hvor hun har en delvis lederpost. Dette giver Liselotte nogle helt særlige kompetencer i forhold til service, udadvendthed og daglige ledelse, som gør at hun hurtigt vil kunne gå ind og tage teten, hvis det viser sig nødvendigt i arbejdet som formand for Fyns Søland. I dette arbejde, regner Liselotte også med, at hendes kontakter fra hendes tidligere virke inden for fagbevægelsen, vil komme hende til gode for at kunne understøtte udviklingen af Fyns Søland og dermed skabe et attraktivt område for tilflyttere og virksomheder.

Kontakt til Fyn Sølands formand

Hvis du ønsker at fange Liselotte, vil det være muligt at komme i kontakt med hende på Facebook og LinkedIn, som vil være de primære sociale medier i Liselotte´s formandsarbejde. Her vil man kunne arrangerer møder med hende i forhold til samarbejde med Fyns Søland, men også i forhold interviews om Fyns Søland. Fyns Søland vil forsat have til opgave at understøtte udviklingen i området, for borgere, fritid, erhverv, uddannelse & efteruddannelse, og derfor vil eventuelle samarbejdsformer tage udgangspunkt i dette. Ved kontakt til Liselotte er det bedst at kontakte hende om sent på eftermiddagen eller om aftenen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.