Borgerbudget 2019

Borgerbudget kort fortalt

I 2015 besluttede politikerne at afsætte 2 millioner kr. fordelt over fire år til at eksperimentere med nye måder at skabe projekter sammen på.

Efterfølgende er det blevet vedtaget, at borgerbudgettet bliver permanent med en årlig pulje på 500.000 kr. Året 2018 var dermed det sidste prøveår, hvor der igennem de sidste fire år er blevet afprøvet forskellige modeller.

Hvilke projekter kan få støtte?
Det er styregruppen, der afgør, hvilke kriterier projekterne i den enkelte egn bliver målt op imod. Men lovgivning siger også noget om, hvilken type projekter en kommune må støtte. Derfor skal projektet leve op til nedenstående:

Initiativet skal have et generelt sigte og være rettet mod borgere i al almindelighed.
Kommuner er en forening, hvor alle borgere medvirker til at løfte fælles opgaver. Initiativet skal derfor ind i denne foreningsramme. (Kultur, idræt, rekreative formål og lignende).
Initiativet skal etableres inden for kommunegrænsen.
Initiativet må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel. Eksempelvis må initiativet ikke være knyttet til en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en fordel.
Alle Borgerbudgetprojekter skal igangsættes indenfor et år og afsluttes indenfor to år.

Borgerbudget 2018

Forstadsbåndet
D. 14. november inviterede styregruppen til præsentation og valgaften i Ferritslev Fritidshus. Herefter har styregruppen behandlet de projekter med flest stemmer, og resultaterne er nu klar. Der blev i alt afgivet 204 gyldige stemmer. Der var 3 ugyldige stemmer. Det har været muligt at afgive 3 stemmer pr. borger med max. 1 stemme pr. projekt.

De tildelte midler til projekter oplistes herunder efter flest stemmer.

Projekt Tildelte midler
Kriple Kraple Park i Ferritslev Bypark 156 stemmer 54.263,20 kr.
Outdoor Fitness i Ferritslev Bypark 148 stemmer 31.116,50 kr.
Generationer på tværs, Aktivkredsen Ferritslev Fritidshus 127 stemmer 8.800 kr.
Sdr. Højrup Natur- og Fitnessområde 50 stemmer 21.306 kr.
Legehus i sandkasse, Kernehuset 41 stemmer 12.000 kr
Tidens Fællesskab, Årslev Forsamlingshus 36 stemmer 6.949 kr.
Basketområde i Nr. Søby 28 stemmer 15.074 kr.
Samtalemiljø, Sdr. Nærå Friskole 26 stemmer 11.100 kr.

Styregruppen har haft til formål at sikre flest mulige projekter finansiering til deres projekter. Ved første øjekast kan den procentvise fordeling af midlerne se mærkelig ud. Men styregruppen har gået alle projekterne igennem og gennemlæst de tilhørende indhentede tilbud. Ingen af projekterne får fuld finansiering, men der er set på, hvad der vil give mest værdi for projekterne og prøvet at støtte bedst og bredest muligt.

Styregruppens kontaktoplysninger
Her kan du se oplysninger på kontaktpersonen for styregruppen i Forstadsbåndet. Kontakt nedenstående, hvis du har spørgsmål af omkring Borgerbudget 2018 eller 2019 for Forstadsbåndet.

Henrik Nonnegård (formand for styregruppen)
Tlf. 20 14 16 84
E-mail: bbforstads@gmail.com

Billeder søges

Ligger du inde med Billeder taget i Fyns-søland vil vi meget gerne høre fra dig, hvad enten det er af dyrelivet eller livet i en af landsbyerne.
Formålet er at vise gennem billeder hvad vores fantastiske område har at byde på

kontakt Formanden 🙂

Vi Søger !!

Vi i Fyns-søland søger nogle fra de forskellige landsbyer som vil skrive lidt omkring, den by som i kommer fra. beskrivelsen skal kunne bruges her på hjemmesiden.
Formålet med dette er at skabe et indblik i de forskellige byer som er repræsenteret i Fyns-søland.

i er velkommen til at kontakte Formanden, med jeres indput på en mail.
vi ser frem til at høre fra jer. 🙂

 

Ny Bymidte i Årslev/Sdr.Nærå

HOLSCHER NORDBERG VINDER BYMIDTE I ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ

Illustration: Holscher Nordberg Architecture .

Team Holscher Nordberg Architecture and Planning, Sted By- og Landskabsarkitekter, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og Birgit Paludan skaber ny bymidte i forstad til Odense.

Team Holscher Nordberg Architecture and Planning, Sted By- og Landskabsarkitekter, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og Birgit Paludan er netop kåret som vinder af konkurrencen om Årslevs/Sdr. Nærås bymidte og et nyt boligområde syd for byen, skriver Holscher Nordberg Architecture i en pressemeddelelse.

Vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om udviklingen af Årslev/Sdr. Nærås bymidte peger på stærke fællesskaber og nye samarbejder på tværs af private og offentlige instanser, som vejen frem til en ny type forstadsbymidte, fremgår det videre i pressemeddelelsen.

Synergi med det eksisterende
Årslev Sdr. Nærå er en forstad til Odense, et levende og mangfoldigt eksisterende samfund med masser af tilbud. Bymidtens eksisterende liv har Polymeren som katalysator. Polymeren er et velfungerende iværksætter- og kulturcenter beliggende i den tidligere Fynske Spilfabrik. Her har Årslevs borgere og Faaborg-Midtfyns Kommune udviklet et helt unikt kulturelt fællesskab for kulturelle- og sociale møder. Med inspiration i Polymeren leger vinderforslaget med idéen om byen som en fabrik og fabrikken som en by, og foreslår en stærk fortættet bymidte, hvor den fysiske planlægning understøtter og styrker muligheden for, at alle små og store tandhjul i form af blandt andet foreninger, skole, bibliotek, ungdomsklub, idrætshal, genbrugsstation og erhverv i fællesskab får det hele til at dreje rundt og skaber en levende bymidte.

– Over hele landet er bymidter under forandring. Det traditionelle handelsliv svinder ind, og der er behov for at gå anderledes til værks i den måde, vi tænker, forstår og udvikler bymidter på. Det gælder også i en forstadsby som Årslev/Sdr. Nærå. Det handler i høj grad om at gå stedsspecifikt til værks og se på de konkrete muligheder og potentialer, de enkelte bymidter rummer. I Årslev/Sdr. Nærå er det altoverskyggende potentiale bymidtens industrielle bygninger og de stærke interesse- og foreningsfællesskaber, der er opstået i disse rammer, siger partner Rosa Siri Lund fra STED By- og Landskabsarkitekter.

I projektet er mobiliteten blevet brugt aktivt til at understøtte og koncentrere bylivet i den nye bymidte. ”Alle ”veje” føres til og igennem bymidten uanset, om man kommer som fodgænger, cyklist, bilist eller passager i den kollektive trafik. Hermed bliver bymidten et livsgenerende knudepunkt og byrum, som vil kunne fungere som værdiskabende og robust katalysator for byudviklingen over tid”, siger partner Filip Zibrandtsen fra Urban Creators.

Projektet peger samtidig på vigtigheden af, at den fysiske planlægning fokuserer på udviklingsprocessen fremfor et ukendt slutmål.

– I udarbejdelsen af dette projekt har det været essentielt at skabe en robust og fleksibel udviklingsplan, der ikke er afhængig af specifikke udbygningsfaser, og som rummer en stor fleksibilitet for de enkelte bygningers funktioner, foreslåede placering og størrelser. Byudvikling er en dynamisk størrelse, og vi tror på, at Årslev/Sdr. Nærås fremtidige bymidte opstår i spændingsfeltet mellem en planlægning, der går oppefra og ned og nedefra og op. Her skal de eksisterende stærke fællesskaber understøttes, så nye fællesskaber og samarbejder på tværs af private og offentlige instanser løfte i flok og drive udviklingen, og enkle bystrategiske greb skal åbne op for en alsidig brugerdrevet fremdrift af bymidten, siger Jakob Madsen, arkitekt fra Holscher Nordberg Architecture and Planning og teamets projektleder.

Det går over i historien
Medlem af dommerpanelet Jan Christiansen, arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Københavns Kommune mener, at det går over i historien.

– Det bliver en bymidte, vi ikke ser andre steder i byer på den her størrelse. Den formår på en gang at holde fast i og dyrke det nære, samtidig med at den har et meget moderne udtryk. Projektet skaber samtidig en spændende kontrast mellem det idylliske fynske landskab og den urbane bymidte, siger Jan Christiansen.

Opførelse af bålhytte i Ferritslev Bypark

Lørdag den 26. januar 2019 er der fuld gang med opførelse af bålhytte i Ferritslev Bypark. Frivillige fra Forum Ferritslev-Rolfsted får hjælp af Michael og nogle af hans folk fra Rolfsted. Arbejdet skrider hurtigt frem på trods af det lidt triste vejr, og allerede nu tager bålhytten form.