Friluftsrådet Kreds 12 – Fyn Nord

Friluftsrådet er paraplyorganisation for ca. 90 landsdækkende organisationer.

Kredsbestyrelsen består af udpegede medlemmer fra nogle af disse organisationer. Kreds 12 Fyn Nord dækker Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg Kommuner.

På vores hjemmeside https://www.friluftsraadet.dk/fyn-nord kan du altid følge med i hvad der sker.

Kredsen afholder 2 arrangementer om året, hvor alle er velkomne.

Repræsentantskabet i marts måned og et Sommermøde i september. I september fokuseres på et sted ude på især Nordfyn, hvor Friluftsrådet har medvirket til at lokaliteten er kommet op køre eller er blevet renoveret / udvidet.I 2018 blev det afholdt i Middelfart, hvor vi besøgte Gremmeløkkehus, hvor den teoretiske del blev afviklet. Der på var der tur til Kongebroskoven, hvor vi selv skulle lave frokosten over bål, under kyndig vejledning af Naturvejleder Søren Larsen. Som afslutning blev der afviklet en sejltur på Lillebælt, hvor vi var på “Hvalsafari”. Det lykkedes også at se nogle af Marsvinene.

Ud over de fysiske oplevelser, så er der jo også samværet med alle de andre og den megen snak, man får med ligestillede. Det kan kun varmt anbefales at prøve det.

Du er altid velkommen til at kontakte Kredsformand Per Arne Simonsen på perarnesimonsen@gmail.com

Havørne i Tarup-davinde

Flotte Billeder taget af Tina Kierkegaard Hansen af de smukke store ørne i Tarup-davinde

 

Præsentation af Fyns Søland´s formand af styregruppen

Præsentation af Fyns Søland´s formand af styregruppen

På mødet i Fyns Søland den 19/11-18 blev der valgt en formand, som for fremtiden er Fyns Sølands ansigt udadtil. Den valgte formand er Liselotte Balling Klausen, som kommer til at varetage kontakten med medierne, samt stå for at repræsentere Fyns Søland ved forskellige arrangementer i området. Her tænkes både på egne arrangementer, men også de forskellige foreningers, virksomheders, skolers, institutioners og andre organisationstypers arrangementer.

Hvorfor har Liselotte valgt at indgå i Fyns Søland?

Liselotte valgte at melde sig til arbejdet med Fyns Søland for at være med til at præge og skabe udvikling i området. Målet er, at der kommer et mere løsningsorienteret fokus ind i området, så der skabes et område i vækst, til gavn for børnene og fremtidige tilflyttere. Der er ønske om, at naturen indgår som et væsentlig element i livet i Fyns Søland, og skaber grobund for den videre udvikling. Det ønskes endvidere, at der skabes nye attraktive muligheder for tilflyttere, børnefamilier og unge, samt de nuværende understøttes. Således at borgene og erhvervslivet kan få opfyldt deres behov.

En udviklingsorienteret formand

Liselotte ønsker at arbejde for at understøtte foreningslivet, virksomhederne, NGO´erne og andre fast & løst orienterede organisationer i Fyns Søland’s område. Dette for at tiltrække flere interessenter til Fyns Søland, som kan gøre brug af vores kompetencer i deres organisations- & personlighedsudvikling, således at vi kan opleve en øget vækst. Her tænker Liselotte, at Fyns Søland kan byde ind med at arrangere forskellige events, såsom musik aftener og festivaler. Dette for, at skabe et miljø for de yngre generationer, som samtidigt kan skabe grundlaget for Fyns Søland med lokal udvikling.

Hvem er Liselotte?

Liselotte arbejder til dagligt som sygeplejerske på Svendborg sygehus, hvor hun har en delvis lederpost. Dette giver Liselotte nogle helt særlige kompetencer i forhold til service, udadvendthed og daglige ledelse, som gør at hun hurtigt vil kunne gå ind og tage teten, hvis det viser sig nødvendigt i arbejdet som formand for Fyns Søland. I dette arbejde, regner Liselotte også med, at hendes kontakter fra hendes tidligere virke inden for fagbevægelsen, vil komme hende til gode for at kunne understøtte udviklingen af Fyns Søland og dermed skabe et attraktivt område for tilflyttere og virksomheder.

Kontakt til Fyn Sølands formand

Hvis du ønsker at fange Liselotte, vil det være muligt at komme i kontakt med hende på Facebook og LinkedIn, som vil være de primære sociale medier i Liselotte´s formandsarbejde. Her vil man kunne arrangerer møder med hende i forhold til samarbejde med Fyns Søland, men også i forhold interviews om Fyns Søland. Fyns Søland vil forsat have til opgave at understøtte udviklingen i området, for borgere, fritid, erhverv, uddannelse & efteruddannelse, og derfor vil eventuelle samarbejdsformer tage udgangspunkt i dette. Ved kontakt til Liselotte er det bedst at kontakte hende om sent på eftermiddagen eller om aftenen

HISTORIKKEN

HISTORIKKEN

I Maj 2017 skrev en initiativgruppe i klyngens område, bestående af:

-Birkum, organiseret i Birkum beboer- og forsamlingshus (204 indbyggere)
-Davinde, organiseret i Davinde beboer- og forsamlingshus (421 indbyggere)
-Rolfsted, Ferritslev, Hudevad og Kappendrup, organiseret i Forum Ferritslev/Rolfsted (1903 indbyggere)
-Søllinge, sdr. Højrup, Pederstrup, Hellerup og Ore, organiseret i Søllinge lokalråd (800 indbyggere)
-Årslev, Sdr. Nærå og Tarup, organiseret i Årslev/Sdr. Nærå lokalråd (4449 indbyggere)

De to førstnævnte, Birkum og Davinde, er en del af Odense Kommune, mens de sidste tre er en del af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Initiativgruppen

Så initiativgruppen bestod både af borgere fra landsbyer i to forskellige kommuner, samt kommunale folk fra henholdsvis Odense og Faaborg-Midtfyn kommune.

Initiativgruppen skrev en ansøgning, med ønsker om at kunne arbejde med områdets´ kvaliteter i et landsbyklynge fællesskab. DGI svarede positivt på ansøgningen og i september 2017, blev initiativgruppen og DGI enige om på et møde at ansætte Maja Ørum som klynge konsulent i de første 18 måneder, med start fra den 1. oktober 2017 og indtil marts 2019

Arbejdsprocessen

I efteråret 2017 mødtes initiativgruppen og lærte hinanden bedre at kende, samt selve landsbyklynge projektet.

I Januar 2018, blev der holdt et borgermøde på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole. Her mødte ca. 60 interesserede borgere op og arbejdede med 4 forskellige emner i klyngen og kunne vælge sig ind i styre- og/eller kommunikationsgruppen. De fire emner der blev arbejdet med denne aften, var transport & infrastruktur, mødesteder & aktiviteter, unge- & familietilbud, natur- & friluftsaktiviteter. Den største interesse blandt borgerne var at fokusere på områdets natur- & friluftsaktiviteter og dernæst kom mødesteder & aktiviteter.
Der var nogen nye borgere der valgte sig ind i den nye styregruppe.

I Februar 2018 mødtes alle dem som er interesseret i at sidde i styregruppen, en del fra initiativgruppen gik med over og andre blev udskiftet. I februar, marts og april 2017 har styregruppen arbejdet med landsbyklyngens formål, samt kortlægning af området og forberedelse af en borgerundersøgelse, som løb af stablen fra den 15. maj til den 12. juni.

Der er blevet lavet konkurrencer om hvem der kunne finde det bedste navn til klyngen, da ”Over Sø og Land” gav for mange associationer til Tarup-Davinde I/S. Det nye navn, ”Fyns Søland”, blev offentliggjort til Festlige Ferritslev den 16. Juni.

I Juni, Juli og August 2018 bliver rapporten til borgerundersøgelsen lavet færdig af styregruppen og DGI.
Samtidig er kommunikations platforme, som hjemmeside og facebook, ved at blive grundigt etableret.

Fremtidigt arbejde

I efteråret 2018 har styregruppen arbejdet med:

– at involvere de frivillige som har meldt sig i borgerundersøgelsen, samt dem fra borgermødet
– gå i dialog med borgergrupper i området
– formidle om vores fælles hjemmeside og facebook side til borgerne i området
– få lavet en organisering af styre-, kommunikations- og arbejdsgrupper
– arrangere en fælles event i området i løbet af sommeren 2019

Styregruppen

Styregruppen

Medlemmerne af styregruppen er:

Morten Madsen Bager i Sdr. Nærå info@snbageri.dk 20449430 Årslev
Egon Hansen Ferritslev-Rolfsted Fristidshus egonhansen@aarslevnet.dk 65981315 Ferritslev
Ivan Underlin Davinde forsamlingshus ivanunderlin@gmail.com 72536930 Odense SØ
Kirsten Juul Henriksen Tarup aktionsgruppe kirsten.henriksen@nedschroef.com 30565295 Årslev
Herdis Hanghoi Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn her@fmk.dk 72531681 Ferritslev
Per Brunsgaard Årslev Sdr. Nærå lokalråd + Friluftsrådet per-b@mail.tele.dk 51329804 Årslev
Børge Langkilde Rasmussen Kreds Fyn-nord friluftsrådet borge.lrasmussen@gmail.com 22216020 Odense C
Per Arne Simonsen fynnord@friluftsraadet.dk
Troels Rasmussen Sundstrup Ungdomsklubleder Faaborg-Midtfyn Troels.sundstrup@me.com
Anne S. Andersen Formand for Tarup-Davinde Rytterlau Asa@post12.tele.dk 20204492 Havndrup
Mikkel Ussing Tarup aktionsgruppe mikkel.ussing@rsyd.dk 27124325 Årslev
Louise Bøtker Møller Nielsen louise_bmn@hotmail.com 30540349 Rolfsted sogn
Michael Bøtker Møller Nielsen michael_bmn@climedu.dk 22760667 Rolfsted Sogn
Bent Juhler Odense kommune bjuh@odense.dk 65515306
Jens-Peter Jakobsen Faaborg-Midtfyn kommune jepja@fmk.dk
Maja Ørum Klyngekonsulent info@livsgejst.dk 28770032