Fraugde-Allerup-Davinde Kirker

Fraugde – Allerup – Davinde Kirker
Fraugde kirkes historie
Fraugde kirke blev oprindelig bygget som en kvaderstenskirke i 12. århundrede. Måske blev der bygget en kirke af træ tidligere, men da der ikke er foretaget arkæologiske udgravning ved vi intet derom. Hvem der har bygget kirken kan der kun gisnes om.

Men med Fraugdes placering tæt ved bispebyen Odense, hvor der omkring år 1100 var både domkirke og en velorganiseret gejstlig struktur, er det nærliggende at antage, at byggeriet kan have været iværksat af klerikale kredse i Odense og støttet af stormænd og selvejerbønder.

Sikkert er det at Fraugde kirke allerede i den tidligere middelalder var en ualmindelig stor og statelig landsbykirke.

Allerup kirkes historie
Allerup kirke, der er viet til Jakob den ældre, har oprindeligt været en lille, romansk granitkirke med apsis.

Materialet fra denne kirke menes at være brugt som sokkelstene i den nuværende kirkes kor og skib. Den nuværende kirke er bygget af munkesten i unggotisk stil fra omkring år 1300.

Davinde kirkes historie
Davinde kirke er bygget i det 12. – 13. århundrede.

Omkring 1450 blev kirkeskibet forlænget, og kun langmurene fra den oprindelige kirke blev bevaret. Tårnet blev tilbygget mellem 1450 og 1550. Heri hænger en klokke med indskriften ”I herrens år 1483 – Hjælp Gud og Maria” på latin. I år 2010 blev en ny klokke ophængt ved siden af den gamle, da denne ikke tåler automatisk ringning. I 2015 er denne viden faktisk blevet helt konkret, idet der er blevet foretaget en såkaldt Dendrokronologisk træprøve (udtagninger af kirkens tagværk). Ved prøver af kirkens skibstag er det ældste resultat fra 1458 og det yngste fra 1507, i våbenhus er det 1491. Prøver foretaget i tårnet har desværre ikke givet resultat. Prøverne, hvis de lykkes, er meget nøjagtige. Ikke blot året kan fastlægges, man kan også se, hvorvidt et træ er fældet om vinteren eller sommeren.