Møllehøj, Ringstedgårdsvej Sdr. Nærå

Møllehøj syd for Sdr. Nærå er én af Fyns største gravmonumenter. Gravhøjen er i virkeligheden gravsted for en meget mægtig mand eller kvinde. Lignende gravhøje på sydvestfyn indeholdt meget rige gravgaver, måske endda en konge værdige. Møllehøj ligger ikke i ensom majestæt – rundt om højen ligger rester af bronzealderens landskab. Mange mindre gravhøje har været spredt rundt i landskabet omkring Møllehøj, men desværre er kun få bevarede til i dag.