HISTORIKKEN

HISTORIKKEN

I Maj 2017 skrev en initiativgruppe i klyngens område, bestående af:

-Birkum, organiseret i Birkum beboer- og forsamlingshus (204 indbyggere)
-Davinde, organiseret i Davinde beboer- og forsamlingshus (421 indbyggere)
-Rolfsted, Ferritslev, Hudevad og Kappendrup, organiseret i Forum Ferritslev/Rolfsted (1903 indbyggere)
-Søllinge, sdr. Højrup, Pederstrup, Hellerup og Ore, organiseret i Søllinge lokalråd (800 indbyggere)
-Årslev, Sdr. Nærå og Tarup, organiseret i Årslev/Sdr. Nærå lokalråd (4449 indbyggere)

De to førstnævnte, Birkum og Davinde, er en del af Odense Kommune, mens de sidste tre er en del af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Initiativgruppen

Så initiativgruppen bestod både af borgere fra landsbyer i to forskellige kommuner, samt kommunale folk fra henholdsvis Odense og Faaborg-Midtfyn kommune.

Initiativgruppen skrev en ansøgning, med ønsker om at kunne arbejde med områdets´ kvaliteter i et landsbyklynge fællesskab. DGI svarede positivt på ansøgningen og i september 2017, blev initiativgruppen og DGI enige om på et møde at ansætte Maja Ørum som klynge konsulent i de første 18 måneder, med start fra den 1. oktober 2017 og indtil marts 2019

Arbejdsprocessen

I efteråret 2017 mødtes initiativgruppen og lærte hinanden bedre at kende, samt selve landsbyklynge projektet.

I Januar 2018, blev der holdt et borgermøde på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole. Her mødte ca. 60 interesserede borgere op og arbejdede med 4 forskellige emner i klyngen og kunne vælge sig ind i styre- og/eller kommunikationsgruppen. De fire emner der blev arbejdet med denne aften, var transport & infrastruktur, mødesteder & aktiviteter, unge- & familietilbud, natur- & friluftsaktiviteter. Den største interesse blandt borgerne var at fokusere på områdets natur- & friluftsaktiviteter og dernæst kom mødesteder & aktiviteter.
Der var nogen nye borgere der valgte sig ind i den nye styregruppe.

I Februar 2018 mødtes alle dem som er interesseret i at sidde i styregruppen, en del fra initiativgruppen gik med over og andre blev udskiftet. I februar, marts og april 2017 har styregruppen arbejdet med landsbyklyngens formål, samt kortlægning af området og forberedelse af en borgerundersøgelse, som løb af stablen fra den 15. maj til den 12. juni.

Der er blevet lavet konkurrencer om hvem der kunne finde det bedste navn til klyngen, da ”Over Sø og Land” gav for mange associationer til Tarup-Davinde I/S. Det nye navn, ”Fyns Søland”, blev offentliggjort til Festlige Ferritslev den 16. Juni.

I Juni, Juli og August 2018 bliver rapporten til borgerundersøgelsen lavet færdig af styregruppen og DGI.
Samtidig er kommunikations platforme, som hjemmeside og facebook, ved at blive grundigt etableret.

Fremtidigt arbejde

I efteråret 2018 har styregruppen arbejdet med:

– at involvere de frivillige som har meldt sig i borgerundersøgelsen, samt dem fra borgermødet
– gå i dialog med borgergrupper i området
– formidle om vores fælles hjemmeside og facebook side til borgerne i området
– få lavet en organisering af styre-, kommunikations- og arbejdsgrupper
– arrangere en fælles event i området i løbet af sommeren 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.