Bystævnet i Davinde

DANMARKS MEST BERØMTE LINDETRÆ
AF KARIN HØGH, CAND.MAG.

Lindetræet blev plantet i 1816 af Johan Bülow fra Sanderumgaard som en gave til byen. Formålet med festpladsen var at gøre bønderne lykkelige. De skulle ikke blot slide og slæbe, men også have ret til at feste og fornøje sig, og rundt om lindetræet kunne de få sig en svingom.

Det er nok Danmarks mest berømte Bystævne, nævnt i mange sammenhænge. Forfatteren Achton Friis skriver råt for usødet på sin rejse gennem Danmark i 1930erne om Bystævnet i Davinde: “Jeg maa tilstaa, at jeg blev endnu mere forundret over den Overlast, som er overgaaet det berømte Bystævne i Davinge. Jeg tør sige, at det eneste, som bryder Stemningen i denne overmaade smukke Landsby, er den Maade, hvorpaa man har trakteret dette Sted. Det er skæmmet af en Genforeningssten, som er ganske ude af Harmonie med Stævnet, af en Flagstang og en trefløjet Vejviser paa en Stolpe, alt samlet indenfor et forfærdeligt Jærnrækværk, som paa lavkomisk Vis fuldender Ødelæggelsen.” Rækværket er dog pillet ned siden Achton Friis’ besøg, men genforeningsstenen fra 1920 står her endnu. Ifølge Wikipedia blev der i årene mellem 1920 til 1938 rejst 561 genforeningssten i Danmark. Det er dermed den begivenhed i danmarkshistorien, som der er rejst flest mindesmærker over.