Friluftsrådet Kreds 12 Fyn Nord

Friluftsrådet er paraplyorganisation for ca. 90 landsdækkende organisationer.
Kredsbestyrelsen består af udpegede medlemmer fra nogle af disse organisationer. Kreds 12 Fyn Nord dækker Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg Kommuner.
På vores hjemmeside https://www.friluftsraadet.dk/fyn-nord kan du altid følge med i hvad der sker.
Kredsen afholder 2 arrangementer om året, hvor alle er velkomne.
Repræsentantskabet i marts måned og et Sommermøde i september.

I september fokuseres på et sted ude på især det nordfynske, hvor Friluftsrådet har medvirket til at lokaliteten er kommet op køre eller er blevet renoveret / udvidet.
I 2018 blev det afholdt i Middelfart, hvor vi besøgte Grimmermosehuset, Kongebrovej 65, Middelfart, hvor den teoretiske del blev afviklet. Der på var der tur til Kongebroskoven, hvor vi selv skulle lave frokosten over bål, under kyndig vejledning af Naturvejleder Søren Larsen. Som afslutning blev der afviklet en sejltur på Lillebælt, hvor vi var på “Hvalsafari”. Det lykkedes også at se nogle af Marsvinene.
Ud over de fysiske oplevelser, så er der jo også samværet med alle de andre og den megen snak, man får med ligestillede. Det kan kun varmt anbefales at prøve det.
Du er altid velkommen til at kontakte Kredsformand Per Arne Simonsen på perarnesimonsen@gmail.com