Søllinge lokalråd

Søllinge lokalråd
Søllinge Lokalråd dækker områderne Havndrup, Hellerup, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup, Ore og Søllinge. Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.

Lokalrådets formål er at medvirke til en positiv udvikling i områderne, styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne samt koordinere aktiviteter og projekter og være bindeled til foreningslivet m.m.

Søllinge Lokalråd skal give med- og modspil til det offentlige system og andre lokalsamfund samt påvirke det politiske system på områder, som har betydning for trivsel og udvikling i vores dækningsområde.

Lokalrådet er et af 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Fynsland er paraplyorganisationen for alle kommunens lokalråd.

Udover denne hjemmeside udgiver lokalrådet LOKALBLADET, som udkommer 4 gange om året, og hvor alle har mulighed for at bidrage til bladet med stort og småt.