Årslev/Sdr. Nærå

Fremtidens forstad – den nye bymidte

Udvikling af en kernefortælling om Årslev, der tager afsæt i by- og egnsprofilen, Polymeren, det stærke civilsamfund og den kreativitet, der knytter sig til stedet. Kernefortællingen skal bruges i markedsføringen af Årslev. Det kræver, at både erhvervslivet, borgerne, foreningerne m.v. kan identificere sig i, og være bærere af fortællingen.

Udvikling af en attraktiv bymidte i Årslev/Sdr. Nærå. Den skal skabe rammen for det gode liv i byen og være en kilde til kontinuerligt at skabe ny og kreativ energi i byens udvikling.

En ny bymidteplanen skal skabe synergi mellem de nuværende funktioner og de kommende udvidelser. Den skal sikre at udviklingen sker med afsæt i kernefortællingen og at bymidten vil få så stor attraktionsværdi, at Årslev bliver den foretrukne tilflytter-forstad for ansatte og studerende på SDU, supersygehus, Facebook m.v.

Se skitse af planerne for bymidten: Sådan_kommer_bymidten….

Igangværende projekter

Lokalrådet deltager løbende i forskellige projekter. Nogle sammen med Faaborg Midtfyn Kommune, nogle sammen med grupper af borgere i byen. Et af de tidligere projekter er arbejdet omkring Markhuset, som du kan læse mere om under punktet ‘Markhuset’.

Lige nu har vi gang i følgende projekter:

– Oprettelse af forskellige ‘åndehuller’ i byen, hvor der kan leges eller motioneres. Vi har f.eks. søgt og fået penge til en sandkasse, samt opsætning af lege- og motionsredskaber langs med Åstien tæt ved Husmandsstedet.

– Hyde Park – den lille bro og park ved bageren

– Byfornyelse generelt, herunder idégenerering til området omkring Polymeren.

Vi prøver også at have kontakt til de forskellige foreninger i byen, for at højne samarbejdet foreningerne imellem og på sigt lægge sporene ud til en fælles udviklingsplan for vores område, hvor de forskellige gruppers interesser og idéer bedst muligt kan indarbejdes.